Ostatky sv. Řehoře Theologa a sv. Jana Zlatoústého - dvou konstantinopolských patriarchů a ekumenických učitelů Církve. Chrám sv. Jiří - patriarchát.

Spustit prezentaci

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz