Pravoslavá církev - pravoslavné autokefální církve

13.05.2018 12:44

Pravoslavná církev je společenstvím samosprávných místních církví, z nichž každá je autokefální, tj. řízená vlastním nejvyšším představitelem - prvním z místních biskupů a není podřízena jiné.Takže můžeme mluvit o Pravoslavné církvi, anebo o pravoslavných církvích.Všechny místní pravoslavné církve jsou sjednoceny nikoliv na správním principu jednoho ústředí (hlavy), nýbrž na principu společné pravoslavné víry, církevního učení zakládajícího se na Písmu a Tradici, a jednotou ve svatých Tajinách (svátostech). Jednotlivé světové pravoslavné církve tedy sdílejí tutéž víru, základní správní principy a liturgickou tradici. Pravoslavné církve užívají při liturgii buď starých jazyků (ve slovanských církvích často církevní slovanštinu, což je novější forma staroslověnštiny), nebo současných jazyků národních. Biskupové, kteří předsedají místní církvi, bývají nazýváni patriarchové, metropolitové nebo arcibiskupové. Ti předsedají biskupskému synodu, který představuje nejvyšší kanonickou, věroučnou a administrativní autoritu místní církve.

 

Dnes existuje 14 místních pravoslavných církví obecně uznávaných(řecké církve neuznávají autokefalitu Pravoslavné církve Ameriky)za autokefální, tedy samosprávné. Autokefální církev si sama řeší všechny své interní záležitosti a není jiné církvi podřízena. Volí si svou hierarchii i nejvyššího představitele (patriarchu, arcibiskupa či metropolitu), konají místní sněmy, schvalují si svou ústavu.

 

Dále známe autonomní pravoslavné církve, které fungují nezávisle, ale jsou jistým způsobem závislé na mateřské pravoslavné církvi. Zpravidla například tak, že hlava autonomní církve je ve svém úřadě potvrzována synodem jiné autokefální církve.

 

Autokefální pravoslavné církve

 

 

 

staré

patriarcháty

 

Konstantinopolský patriarchát

Alexandrijský patriarchát

Antiochijský patriarchát

Jerusalémský patriarchát

 

 

 

nové

patriarcháty

 

Ruská pravoslavná církev (Moskevský patriarchát)

Gruzínská pravoslavná církev (Gruzínský patriarchát)

Srbská pravoslavná církev (Srbský patriarchát)

Rumunská pravoslavná církev (Rumunský patriarchát)

Bulharská pravoslavná církev (Bulharský patriarchát)

 

 

 

metropolie a arcibiskupství

 

Kyperská pravoslavná církev (arcibiskup)

Řecká pravoslavná církev (arcibiskup)

Albánská pravoslavná církev (arcibiskup)

Polská pravoslavná církev (metropolita)

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (metropolita)

Pravoslavná církev Ameriky (metropolita)

 

 

Největší počet věřících má Ruská pravoslavná církev. Druhá, co do počtu, je Rumunská pravoslavná církev. Největší vliv mají tzv. církve řecké tj. patriarcháty - Konstantinopolský, Alexandrijský, Jerusalémský, Kyperská pravoslavná církev, Řecká pravoslavná církev. Albánskou pravoslavnou církev vede také řecký arcibiskup, takže sleduje stejnou politiku, jako Konstantinopol.

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz