Свята Людмила (+921) - по-українськи

16.02.2018 17:38

Свята Людмила (+921) 

Свята Людмила – перша i найстарiша чеська свята, а також перша слав'янська свята. Вона - праматiр чеських королiв i королев, мати християнської вiри чеської землi а також бабуся святого Вацлава - володаря i захисника землi чеської. Свята Людмила є чеською аналогiєю святої Олени або святої Ольги.

За старовиною Крiстiановою легендою з 10 столiття свята Людмила була дочкою Свалiбора - Пшованського князя. А Пшовка – старовинна назва Мельника. З раннього дитинства вона виховувалася як язичниця, котра приносила жертви поганським богам. Iї видали замiж за князя Боживiя, який є найдревнiшим вiдомим представителем найстарiшого княжого чеського роду Пшемисловцiв.

Сестра Боживiя була жiнкою Великоморавського князя Святопулка, а тому був Боживiй запрошений на Мораву. В той час на Моравi перебував i святий Мефодiй, який повернувся з ув'язнення в Баварiї. Пiсля зустрiчi i розмов з ним, Боживiй вiдкриває своє серце християнськiй вiрi i за короткий час приймає святе хрещення. В Чехiю Боживiй повертається в супроводi православного священика Павла Каїха, як носiй православної вiри.

Свята Людмила прийняла хрещення пiзнiше, теж вiд самого святого Мефодiя, коли вiн вiдвiдував Чехiю. Ймовiрно, це вiдбулося на княжому дворi, але й iснує мiсцева легенда, що це могло статися i в Мельнику. З мiсцем, де стоїть костел святої Людмили в Мельнику побудований в 16 столiттi, пов'язана легенда. Згiдно легенди, Людмилу, яка щойно прийняла хрещення, мiсцевi язичники не хотiли впустити в мiсто i вона була вимушена переночувати на цьому мiсцi, на той час - передмiсттi Мельника. Тому й залишається там на цьому мiсцi i в зимку зелена трава.

Свята Людмила з Боживiєм стали носiями i розповсюджувачами християнської вiри. Вони будували першi християнськi храми в Чехiї. Свята Людмила полюбила схiдно- слов'янське християнство. Aле супротивники i вороги використали їх християнське вiрування i викликали проти них бунт серед язичникiв. А тому на деякий час Боживiй i Людмила знайшли захист i притулок на Великiй Моравi у Святопулка. По своєму переможному поверненню побудували на Пражському градi храм освячений в честь Богородицi.

Боживiй в 36 рокiв помер, а Людмила не вiдiйшла вiд справ i усамiтнилася як вдова, як це було прийнято в тi часи, але пiд охороною Святопулка далi володарювала в Чехiї, поки залишався неповнолiтнiм iх син Спирiгнєв. Але i той помер молодим. Владу в свої руки взяв молодший син Людмили Вратiслав. Незадовго вiн оженився на Драгомирi. Вона походила з язичникiв i християську вiру нiколи не прийняла. По смертi свого чоловiка Вратiслава, Драгомира стає володаркою княжества, до часу, поки не став повнолiтнiм їх найстарший син Вацлав. Але виховання дiтей Драгомири було доручено бабусi Людмилi. Святого Вацлава вона виховувала в християнському дусi, пробудила в ньому вiру й привела його до слов'янського хрисиянства.

З благословення своєї бабусi святої Людмили Вацлав прийняв постриг на початку свого навчання у слов'янського єпископа Нотарiа за схiднослов'янським звичаєм.

Все це викликало ненависть в Драгомири, а тому на деякий час Людмила була вiдсторонена на град Тєтiн, де жила в молитвах i постах. Але це Драгомиру не зупинило i вона послала до неї вбивць, якi за свiдченнями по вечiрнiх молитвах вбили Людмилу. Померла Людмила з молитвою на устах.

Свята Людмила була взiрцем набожностi i мала великий вплив на формування i виховання свого внука святого Вацлава, який був i є, за традицiєю, єдиним володарем землi чеської. Його корона була завжди лише на час їх влади запозичена королям Чехiї. Свята Людмила i святий Вацлав являються найбiльш вшанованими святими в чеськiй православнiй церквi а слов'янськi тексти, якi їх вшановують, - одними з найстарiших.

В своїх рукописах з 10 столiття Крiстiан так описує святу Людмилу: ''Сприймала часто горе бiдних, iм же, як матiр в нуждi допомагала, голодних - нагодувала, спраглих - напувала, чужинцiв i нуждених - одягала. Свiдчили також священнослужителi, що за ними також самовiдданно дбала, як за власними синами. Але б коли i всi мовчали, то свiдчили б за них храми Христовi, якi богато прикрасила свята Людмила золотом i срiблом, нiколи, як iншi чинять з окрадення i привластнення нуждених, а тiльки з властного маєтку, який їй був Богом данний. Була набожна i всьому знала мiру i була повна милосердя. В милостинях була щедра, в нiчних богослужбах витривала, в молитвах благочинна, в любовi доконала, в покорi меж не знала, в турботах за слугами Божими так своєчасна, що тим, котрим не встигла надати помiч за свiтла денного, надсилала щиро свою помiч i за темної ночi через своїх пiдлеглих, сповнюючи таким чином слова Євангелія, згiдно якого маємо творити милостиню так, аби не знала наша лiва рука, що робить права. Однак коли б хотiли всi прояви її доброчинностi пером описати, не вистачило б нам анi свiтла денного, анi сторiнок книги''.

Свята Людмила є хранителька матерiв, бабусь, вчителiв i вихователiв.

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz