Tropar a kondak sv. Nektariovi

01.03.2016 18:48

Tropar a kondak sv. Nektariovi

Tropar

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ· ἀναβλύζεις γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Výhonek Silivrie a ochránce Eginy, Nektaria, upřímného přítele ctností, který se zjevil v posledních letech, uctívejme věřící, jako božího služebníka Kristova. Neboť dává rozličná uzdravení těm, kteří zbožně zpívají „sláva Kristu, jenž tě proslavil, sláva dávajícímu ti dar zázraků, sláva působícímu skrze tebe uzdravení“.


Kondak

Ὀρθοδοξίας τὸν ἀστέρα τὸν νεόφωτον, καὶ Ἐκκλησίας τὸ νεόδμητον προτείχισμα Ἀνυμνήσωμεν καρδίας ἐν εὐφροσύνῃ. Δοξασθεὶς γὰρ ἐνεργείᾳ τῇ τοῦ Πνεύματος. Ἰαμάτων ἀναβλύζει χάριν ἄφθονον τοῖς κραυγάζουσι· χαίροις Πάτερ Νεκτάριε.

Pravoslaví nově rozzářenou hvězdu, a církve nově vybudované opevnění v radosti srdce opěvujme, neboť jsi byl oslaven působením Ducha, který dává vyvěrat hojné uzdravující milosti volajícím: raduj se otče Nektarie!


 

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz