Novinky

21.06.2015 15:50
Přidána fotogalerie ze stavby ikonostasu.
19.06.2015 22:14
Přidána první fotogalerie - foto získaných prostor před úpravami.
24.05.2015 00:41
Do oddílu Naši svatí byl přidán životopis sv. Mikuláše Kabasily.
24.05.2015 00:19
Staroslověnská proložní legenda o sv. Ludmile publikována v českém překladu v oddíle Naši svatí.
04.05.2015 22:49
Do oddílů texty bylo zařazeno krátké povídání o tom, kdo jsou řeckokatolící a jaký je jejich vztah k pravoslaví.
04.05.2015 19:32
Dne 27. 4. 2015 byla na Ministerstvu kultury registrována Pravoslavná církevní obec v Mělníku - IČ 4038487.
16.04.2015 16:48
Byl doplněn oddíl "O nás" textem obecně o pravoslaví a o pravoslaví na Mělníku a přidáno Nikájsko-konstantinopolské Vyznání víry v *pdf
11.04.2015 04:57
Stránky byly spuštěny s nadějí, že se na Paschu 2015 podaří na Mělníku zahájit pravidelný pravoslavný bohoslužebný život
11.04.2015 04:56
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz