Textyx

02.06.2016 20:30
    Překlad J.F.N. Desoldy, který vyšel roku 1858,    ke stažení zde - https://uloz.to/x2cGW37U/opostui-pdf.
04.05.2016 13:04
Studie o Velkém kánonu sv. Ondřeje Krétského ke stažení zde.    
21.04.2016 14:13
          Pravoslavný osmikonečný kříž je vrcholnou ikonou, kde je spousta písmenek, odkazů a informací, které nás uvádějí do tajemství Kristovy oběti na kříži. Text, který je níže, toto poselství přibližuje.               V horní části...
01.03.2016 18:48
Tropar a kondak sv. Nektariovi Tropar Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ· ἀναβλύζεις γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ...
01.03.2016 14:07
30./18. ledna   svatých patriarchů alexandrijských Athanasia a Kyrilla Tropar Athanasiovi Byl jsi oporou pravoslaví, božskými dogmaty podepřel jsi Církev, hierarcho Athanasie. Tím, žes hlásal soupodstatnost Syna s Otcem, zostudil jsi Areia. Otče ctihodný,...
01.08.2015 18:38
  K překladu a vydání Pravoslavné spirituality metropolity Hierothea vedla potřeba studijního textu pro výuku pravoslavné spirituality (duchovnosti). Předkládaná kniha představuje spiritualitu jako žitou věrouku, reálný život církve, se kterým se může každý setkat v mystickém Těle...
01.08.2015 17:38
Starší stručný text o theosi – zbožštění, který seznamuje s tímto zásadním tématem pravoslavné víry i duchovního života. Jak říká sv. Athanasios Alexandrijský: „Bůh se stal člověkem, aby člověk mohl dosáhnout zbožštění...“ Číst více
01.08.2015 17:37
Problém zla a boj proti zlu je v pravoslaví spjat s učením o vášních a bojem s nimi. Proto je boj proti sebelásce, poživačnosti, lakomství a marné slávě jedním ze základních bodů autentického pravoslavného života. Číst více
01.08.2015 17:35
Text Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, která byla schválena na sněmu, jenž se konal 15.-17. 1999 ve Vilémově. Tato Ústava je platná od své registrace na MKČR v únoru 2000 do dnes. Stáhnout zde
<< 1 | 2

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz