Викладання православної релігії для дітей старшого віку відбувається кожну середу 16.00-17.00 online MS Teams

 

Український

 

 

 

 

 

Православні літургії в Мельнику

 

Českolipská 1112, Mělník

www.pravoslavi-melnik.com

 

 

 

 

Недільна свята літургія в 10.00 годин.

 

Хрестини, вінчання, похорони, причащення хворих, освячення домівок, квартир, офісів, автомобілів, виноградників; з питаннями звертатися:

отець Павел, тел.: 606694688

 

 

 

Статті

 

 

СВЯТА ЛЮДМИЛА (+921) 

Свята Людмила – перша i найстарiша чеська свята, а також перша слав'янська свята. Вона - праматiр чеських королiв i королев, мати християнської вiри чеської землi а також бабуся святого Вацлава - володаря i захисника землi чеської. Свята Людмила є чеською аналогiєю святої Олени або святої Ольги.

За старовиною Крiстiановою легендою з 10 столiття свята Людмила була дочкою Свалiбора - Пшованського князя. А Пшовка – старовинна назва Мельника. З раннього дитинства вона виховувалася як язичниця, котра приносила жертви поганським богам. Iї видали замiж за князя Боживiя, який є найдревнiшим вiдомим представителем найстарiшого княжого чеського роду Пшемисловцiв.

Сестра Боживiя була жiнкою Великоморавського князя Святопулка, а тому був Боживiй запрошений на Мораву. В той час на Моравi перебував i святий Мефодiй, який повернувся з ув'язнення в Баварiї. Пiсля зустрiчi i розмов з ним, Боживiй вiдкриває своє серце християнськiй вiрi i за короткий час приймає святе хрещення. В Чехiю Боживiй повертається в супроводi православного священика Павла Каїха, як носiй православної вiри. 

Свята Людмила прийняла хрещення пiзнiше, теж вiд самого святого Мефодiя, коли вiн вiдвiдував Чехiю. Ймовiрно, це вiдбулося на княжому дворi, але й iснує мiсцева легенда, що це могло статися i в Мельнику. З мiсцем, де стоїть костел святої Людмили в Мельнику побудований в 16 столiттi, пов'язана легенда. Згiдно легенди, Людмилу, яка щойно прийняла хрещення, мiсцевi язичники не хотiли впустити в мiсто i вона була вимушена переночувати на цьому мiсцi, на той час - передмiсттi Мельника. Тому й залишається там на цьому мiсцi i в зимку зелена трава.

Свята Людмила з Боживiєм стали носiями i розповсюджувачами християнської вiри. Вони будували першi християнськi храми в Чехiї. Свята Людмила полюбила схiдно- слов'янське християнство. Aле супротивники i вороги використали їх християнське вiрування i викликали проти них бунт серед язичникiв. А тому на деякий час Боживiй i Людмила знайшли захист i притулок на Великiй Моравi у Святопулка. По своєму переможному поверненню побудували на Пражському градi храм освячений в честь Богородицi.

Боживiй в 36 рокiв помер, а Людмила не вiдiйшла вiд справ i усамiтнилася як вдова, як це було прийнято в тi часи, але пiд охороною Святопулка далi володарювала в Чехiї, поки залишався неповнолiтнiм iх син Спирiгнєв. Але i той помер молодим. Владу в свої руки взяв молодший син Людмили Вратiслав. Незадовго вiн оженився на Драгомирi. Вона походила з язичникiв i християську вiру нiколи не прийняла. По смертi свого чоловiка Вратiслава, Драгомира стає володаркою княжества, до часу, поки не став повнолiтнiм їх найстарший син Вацлав. Але виховання дiтей Драгомири було доручено бабусi Людмилi. Святого Вацлава вона виховувала в християнському дусi, пробудила в ньому вiру й привела його до слов'янського хрисиянства. 

З благословення своєї бабусi святої Людмили Вацлав прийняв постриг на початку свого навчання у слов'янського єпископа Нотарiа за схiднослов'янським звичаєм.

Все це викликало ненависть в Драгомири, а тому на деякий час Людмила була вiдсторонена на град Тєтiн, де жила в молитвах i постах. Але це Драгомиру не зупинило i вона послала до неї вбивць, якi за свiдченнями по вечiрнiх молитвах вбили Людмилу. Померла Людмила з молитвою на устах.

Свята Людмила була взiрцем набожностi i мала великий вплив на формування i виховання свого внука святого Вацлава, який був i є, за традицiєю, єдиним володарем землi чеської. Його корона була завжди лише на час їх влади запозичена королям Чехiї. Свята Людмила i святий Вацлав являються найбiльш вшанованими святими в чеськiй православнiй церквi а слов'янськi тексти, якi їх вшановують, - одними з найстарiших.

В своїх рукописах з 10 столiття Крiстiан так описує святу Людмилу: ''Сприймала часто горе бiдних, iм же, як матiр в нуждi допомагала, голодних - нагодувала, спраглих - напувала, чужинцiв i нуждених - одягала. Свiдчили також священнослужителi, що за ними також самовiдданно дбала, як за власними синами. Але б коли i всi мовчали, то свiдчили б за них храми Христовi, якi богато прикрасила свята Людмила золотом i срiблом, нiколи, як iншi чинять з окрадення i привластнення нуждених, а тiльки з властного маєтку, який їй був Богом данний. Була набожна i всьому знала мiру i була повна милосердя. В милостинях була щедра, в нiчних богослужбах витривала, в молитвах благочинна, в любовi доконала, в покорi меж не знала, в турботах за слугами Божими так своєчасна, що тим, котрим не встигла надати помiч за свiтла денного, надсилала щиро свою помiч i за темної ночi через своїх пiдлеглих, сповнюючи таким чином слова Євангелія, згiдно якого маємо творити милостиню так, аби не знала наша лiва рука, що робить права. Однак коли б хотiли всi прояви її доброчинностi пером описати, не вистачило б нам анi свiтла денного, анi сторiнок книги''.

Свята Людмила є хранителька матерiв, бабусь, вчителiв i вихователiв.

 

Православ'я 

або Православне християнство

 

Православ'я або Православне християнство — збірний термін, який включає в себе Православну церкву та Давньосхідні православні церкви. Прихильники кожної групи називають свою власну групу просто «православні християни». У літургійних текстах вирази «православна віра» та «православні християни» зустрічаються невірно також у римо- та греко-католиків.

Українське слово є калькою з грец. ὀρθοδοξία і походить від старослов'янських слів «право» — правильно і «слава» (грец. δόξα в даному випадку означає «вчення»). Тобто «православ'я» етимологічно означає «правильне вчення», але частіше сприймається як «правильний спосіб славити Бога».

Православне віровчення базується на двох основах: Святому Письмі — Біблії та Святому Переданні, до якого традиційно входять догмати, канонічні постанови і діяння семи Вселенських Соборів, які визнає православна церква, літургійна і богослужбова діяльність церкви, а також житія святих.

Найважливіші положення православного віровчення (догмати) викладені в Символі Віри, прийнятому на Першому Вселенському соборі, який містить стислий виклад православного віровчення. Так визнання православного Символу Віри означає віру в єдиного Бога, Творця всього сущого, видимого і невидимого, який виступає в трьох іпостасях: Отець, Cин і Дух Святий.

Головні православні догмати пов'язані з вшануванням Бога-Сина Ісуса Христа. Найважливішим є догмат Боговтілення, згідно з яким Ісус Христос, бувши Всемогутнім Богом в одній з його іпостасей, щоб вказати людям правильний життєвий шлях, який несе спасіння, втілився в образі людини, народившись від діви Марії. Православні вірять, що своїм воскресінням Ісус звільнив людство від відповідальності за первородний гріх (помилку) Адама і Єви, надавши можливість розраховуватись лише за свої гріхи.

Головною відмінністю православ'я від католицизму є несприйняття filioque, тобто ствердження, що Дух Святий походить від Отця та Сина — згідно з первісним текстом Символу Віри, який у свою чергу є цитатою з Євангелія (Ін. 15:26), православні християни сповідують походження Святого Духа від Отця.

 

 

 

Чи являються греко-католики православними?

 

Ким власне являються греко-католики?

Греко-католики спочатку були православні, які у 18-тому столітті за допомогою інтриг, шахрайства та спекуляцій (обіцянки матеріальних і фінансових вигод) і через тиск тих хто перебував у владi, на території нинішньої України, Польщі, Угорщини, Румунії і Словаччини, підкорилися римському архиєпископу (Папі Римському) і повністю приняли римсько-католицьку віру. За те їм залишили візантійський (грецький) стиль церемоній/обряд, церковнослов'янську мову для богослужіння (яка на сьогоднішній день часто відтіснена на проспіх української мови), жонатих священнослужителів а також вони отримали суттєві матерiальнi вигоди.

Cталося це під час аналогічного процесу рекатолизації на протестантських територіях, з відмінком, що не йшлося про повну РЕ-католизацію, тому що православні ніколи не були католиками, але про католизацію, насильне наклонення до латини і змінення православних традицій.

Кількість греко-католиків в ЧР завжди була незначною, хоча з імміграцією збільшується. Тому їх основна діяльність полягає в тому, що вони робили протягом багатьох століть, обман православних і змога непомітно з них зробити греко-католиків. Мета полягає в тому, щоб уважно стежити за ситуацією, дізнатися, де є православні, які, наприклад, не мають в місті церкву, священнослужителів або регулярних літургій і за допомогою римських католиків, які із задоволенням кредитують храми і іншим чином підтримують їх, розпочинають служити літургії подібно одягнені, подібні богослужби і "зайве" належним чином не попереджують, ким насправді являються, тобто, що вони католики а не православні. Йдеться про католицьку церкву візантійсько-слов'янськиго обряду, як зазначено в офіційних документах.

Коли виникла греко-католицька церква?

Греко-католицька церква була заснована за указом (ч. 3412 ) імператриці Марії Терезії в році 1773, яким були захоплені православні храми, і за яким також з'являється назва Griechisch-Katholische. До тих пір, жодна церква з таким ім'ям не існувала.

Це стало результатом понад 150 рiчного концентрованого тиску, коли вельможі поступово підтримували дві так звані унії - Берестейська (1595) та Ужгородська (1646), перша була дуже невдалою, а до другої приєдналося лише 10 % духовенства. Таким чином, більш ніж сто років тиску і переслідування не принесли ніякого видимого ефекту, і тому необхідно було безкомпромісне втручання органів державної влади і конфіскації православних храмiв.

Тому Греко-католицька церква, наприклад, молодша ніж Лютеранська церква і тiльки на декілька десятиліть старша ніж Адвентисти (Суботники).

В Греції є греко-католики?

У Греції, найпоширинійшою є церква православна Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία/Ὀρθόδοξη Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία (Східна Православна Церква/ Православна кафолицька і апостольська Церква). За даними з 2006 року в десятимільйонній Греції було приблизно 2300 грекокатоликів, тобто приблизно 0,021%.

Кирил і Мефодій були греко-католиками?

Вони не могли бути греко-католиками, тому що ті виникли більше ніж 750 років пiзнiше. Що стосується аргументу, що греки на той час були в єдностi з Римом і тому їх чесно можна було б назвати греко-католиками, але можна і навпаки, чесно відповісти, бо по-перше, єпископ Риму був тоді православним, так що він був з ними в єдностi, а по-друге, можна вказати на святого патріарха Фотія, при ньому ж була вислана Кирило-Мефодіївська місія. Патріарх Фотій потрапив в розрив з Римом, який іноді називають Фотієва схизма. Святіший Патріарх Фотій різко розкритикував нововведення, які заводили франки, і проти яких він протестував з самого початку, ще до того ніж франки дісталися до контролю над урядом папи. Це стосується, в основному вчення про Filioque, яка є частиною вчення Римсько-католицької церкви і греко-католиків (тобто католиків візантійського обряду) за яке так фанатично заступалися, бо якби не було так, тоді вони б навпаки були б в єдності з православними. Вчення про Filioque помилково твердить, що Дух Святий виходить з Отця і Сина. Свідоцтво про відмовлення від Filioque св. Кирилом і Мефодієм можна найти в старослов'янському Житії св. Мефодія (пар. 12) а також в ''Написание о правой вере Константина Философа''. Саме відмова від цієї блудної науки і стала однією з причин переслідування св. Мефодія а також їхніх з Кирилом учнів.

Чи являються греко-католики православними?

Греко-католики не можуть бути православними, адже слово православ'я є кирило-мефодійським перекладом грецького слова ORTHODOXIA, яке значить одночас, правильне-праве уславлення і правильну-праву віру. Це і є істинна віра і справжнє уславлення. Дуже хорошим прикладом є читання, або спів визнання віри (символ вiри) при літургії.

Віровчення у православних не має франського додатку ''і з Сина'', але греко-католики його мають. Тому, греко-католики не вірять одинаково як православні, не визнають так само, а також зовсім не так святкують як православні. Таким чином, греко-католики обманюють, коли говорять, що вони православні. В Неділю Православ'я (Торжество православия) також святкується це сповідання віри, без франкських помилкових додатків.

Чи є православна церква в ЧР підпорядкована Московському патріархату?

Православна церква складається з різних спільнот з незалежними Церквами, які являються однорідними не по принципу єдиного адміністративного центру, але за принципом єдності віри і богослужіння. Ці незалежні церкви називаються автокефальні (старші називаються патріархат). Ні одна з них не є головною, і ні одна не підкоряється іншій, всі рівні між собою і при голосуванні на всеправославному соборі кожна церква має одинакову кількість голосів. У Чеській Республіці діє місцева незалежна автокефальна церква, яка не підлягає Московському патріархату ані будь яким іншим церквам. Сама керує своїм майном, самостійно обирає єпископів, на відміну від греко-католиків, які мають дістати дозволення від Риму. І крім того, нікуди не посилає гроші.

 

 

 

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz