Všech svatých země české (10.6.2018)

Padesátnice 27.5. 2018

Otců I. všeobecného sněmu 20.5.2018

Neděle o slepém 13.5.2018

Palmová neděle 2018

Ze služeb --- prosinec 17 -- únor 18

Sv. Jana Zlatoústého (26.11.2017) a 31.10 se sborem

Chrámový svátek 29.9. 2017

Neděle 6. po Padesátnici (16.7. 2017)

Neděle všech svatých

Noc kostelů - koncert 9.6.2017

Neděle sv. Otců I. všeobecného sněmu + Padesátnice

Neděle "O slepém" 21.5.2017

Pascha 2017

Velký pátek 2017

Palmová neděle 2017

Neděle sv. Marie Egyptské (5. neděle velkého postu 2017)

Křížová neděle (3. neděle velkého postu 2017)

Neděle Pravoslaví 5.3.2017

Koncert 14.1. 2017 + neděle o Zacheovi

Uvedení Bohorodičky do chrámu - 4. 12. 2016 (nové podsvíčníky - dar)

Nové fotky - listopad 2016

23.10.16 - Sv. Otců 7. vš. sněmu a sv. Optinských otců (poprvé s novými ikonami)

Nové ikony - instalace - 21. 10. 2016

Svátek Stětí Jana Křtitele 11.9.2016

Galerie ze Svátku všech svatých/26.6. 2016/ a Zesnutí Bohorodičky s pobožností na začátek školního roku /28.8.2016/

Sv. Otců I. všeobecného sněmu (12.6.2016)

Návštěva arcibiskupa pražského Michala na Mělníku 29.5. 2016

Tomášova neděle - rozdávání artosu

Epitafios - Plaštěnice 2016

Návštěva Pravoslavné nedělní školy sv. apoštolům rovných Cyrila a Metoděje z Prahy v Mělníku 23. 4. 2016

Z velkého postu 2016

Fotografie z Konstantinopole 12.1. 2016

Nový kříž na ikonostasu a liturgie 3.1. a 7.1. 2016

Nové fotografie z listopadu

Sv. Kříž - Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

Bohoslužba 13. 9. 2015

Připravujeme se na bohoslužby

Příprava na bohoslužby - Thessaloniky

Stavba ikonostasu

Nově získané prostory

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz