+ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΜΕΛΝΙΚ + 

+ ПРАВОСЛАВНА ПАРАФIЯ В МЕЛЬНИКУ +

+ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В МЕЛЬНИКЕ + 

+ ORTHODOX PARISH MĚLNÍK +

český facebook - https://www.facebook.com/PCO.Melnik/
український facebook - https://www.facebook.com/ukr.parafia.melnik/
náš kanál na youtube - https://www.youtube.com/channel/UC9nvfHtLRTyrn1stuxpE_jQ

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře).

Čtení z Písma pro tento den roku:
Úplný kalendář

Záznamy související s naší farností v médiích

 

Pravidelné nedělní vysílání - instagram farnosti

 

Záznam přímého přenosu ve Studiu 6 České televize

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010100114/obsah/668529-pravoslavny-novy-rok

 

Záznam pořadu na Českém rozhlase Plus

https://plus.rozhlas.cz/temata-podle-martiny-maskove-7719328

 

Výuka náboženství:

Středa 16.30-17.30, online Zoom

  

 

 

 

Velkopostní Bohoslužby

 

 

Upozornění na novou knihu!

 

27.08.2018 vyšel třetí svazek řady Pravoslavné teologické myšlení – kniha Václava Ventury Dej krev a získáš ducha. Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty (2.11.1897 – 15.08.1959), významné duchovní postavy 20. století, duchovního učitele mnoha athoských mnichů. Se jmény Josefa Hesychasty a jeho učedníků je spojeno duchovní obrození a oživení 6 z 20 athoských klášterů a mnoha klášterů mimo Svatou horu.

objednat lze zde.

 

 

Pravidelné bohoslužby/регулярні богослужіння

 

 

 

každou sobotu/кожну суботу

19.00

Večerní bohoslužba/Вечірня

každou neděli/кожну неділю

10.00

Svatá liturgie/Свята Літургія

 

 

Každý čtvrtek  16.00-17.00 náboženství pro děti 

----

Викладання православної релігії для дітей відбувається кожного четверга 16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahrávka přednášky "Svatá liturgie" z cyklu "Elementární pravoslavná liturgika", která se konala v sobotu 3. 3. 2018 v 17.00 hod v Mělníku v prostorách Duchovního centra sv. Mikuláše Kabasily při pravoslavné kapli sv. Ludmily České. 

Ke stažení zde - https://uloz.to/!cKBINiYvvD9W/liturgie-prednaska-mp3.

A ke stažení ještě materiály - zde a zde.
 

 

 

3. 10. 2017 městu Mělníku a naší farnosti daroval arcibiskup pražský +Michal novou ikonu sv. Ludmily, kterou napsala Ludmila Jůzová a sama ji předala na konferenci zasvěcené sv. Ludmile

 

+++

5. 10. 2017 v  15.00 začala u nás v kapličce pravidelná výuka (každý čtvrtek 15.00-16.00) náboženství pro děti

---

Викладання православної релігії для дітей відбувається кожного четверга 15.00-16.00

+++

Přibyly nám 4 ikony na dveře ikonostasu: 

sv. Basil Veliký a sv. Jan Zlatoústý na královské dveře 

a sv. Metoděj a sv. Cyril na dveře diákonské. 

Děkujeme všem za podporu a modlitby.

 

Edice ProOriente nakladatelství Pavel Mervart a časopis Parrésia

www.parresia.cz

 

 

 

Projekt Svatá Ludmila 1100 let 

https://www.svataludmila.cz

 

 

JAN Z DAMAŠKU O POZNÁNÍ


 

 

Ke stažení pracovní překlad poslání červnového sněmu na Krétě v *.pdf zde.

 

Církevněslovanský, řecký a český text a základní vysvětlení řady několika základních modliteb od Králi nebeský po Otčenáš neboli tzv. "Obvyklého začátku" ke stažení (*.pdf) zde.

 

Ke stažení (poměrně odborný) článek o prvotním hříchu z pohledu pravoslaví.

zde 

 

Kdo to nepostřehl mezi novinkami, do TEXTŮ byl přidán text s popisem a základním vysvětlením pravoslavného osmikonečného kříže - více zde. A také byl doplněn text o řeckokatolících.

 

 

21. 10. 2016 jsme instalovali nové ikony do ikonostasu
více v galerii zde.

 

 
Upozornění na zajímavou knihu!

 

ANDREJ BOTEK

Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období

Velkomor kostoly m

 

Kniha mapuje súčasný stav poznania o veľkomoravskej sakrálnej architektúre na Slovensku. Po vstupných kapitolách zhŕňajúcich historický kontext a všeobecné charakteristiky veľkomoravskej architektúry sa autor podrobne venuje konkrétnym pamiatkam v lokalitách: Bratislavský hrad, Hrad Devín, Nitra, Ducové, Kopčany, Nitrianska Blatnica, Kostoľany pod Tribečom. Keďže práca zachytáva aj ďalší vývoj odrážajúci veľkomoravskú tradíciu v sakrálnej architektúre na príklade viacerých iných lokalít, odborná i širšia verejnosť dostáva do rúk pozoruhodne komplexnú, ba priekopnícku prácu k danej problematike.

Nie je to tak dávno, čo pozornosť upútali odvážne názory na datovanie vzniku Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch do čias Veľkej Moravy. Pochopiteľne, veď pokiaľ ide o pamiatky stavebného charakteru, doteraz sa pracovalo len s archeologickými nálezmi torzovitého charakteru a ich hypotetickými rekonštrukciami. Závery špeciálnych výskumov realizovaných v posledných rokoch však naznačujú, že dnes môžeme hovoriť nielen o zvyškoch základov, ale tiež o zachovaní niektorých z veľkomoravských sakrálnych architektúr – spravidla prekrytých neskoršími úpravami – až do dnešných čias.

 

21,5 x 26,5 cm, 200 strán, tvrdá väzba, ilustrácie, ISBN 978-80-89567-37-9

 

https://www.postscriptum.sk/nase-tituly/historia/ve-komoravske-kostoly-na-slovensku

 

Novinka!

Mystérium víry. Uvedení do pravoslavné teologie

Kniha Mystérium víry nabízí přehledný úvod do pravoslavného teologického myšlení. Autor v ní seznamuje čtenáře nejen s výkladem pojmů Bůh, Trojice, Kristus či církev, ale věnuje se i významu svátostí, umění ikonomalby, duchovnímu životu, modlitební praxi, proměně člověka skrze zbožštění a v neposlední řadě i počátku a konci lidského života a celého světa, jak je chápe pravoslavná tradice. Antologie textů na konci jednotlivých kapitol, z nichž mnohé jsou do češtiny přeloženy vůbec poprvé, dává zaslechnout živému hlasu učitelů církve a předních teologů.

Metropolita Ilarion Alfejev je celosvětově uznávaným pravoslavným teologem, jehož knihy byly přeloženy do dvou desítek jazyků.

Objednat lze zde.

 

Upozornění na zajímavou publikaci 
 
 
Nomine Liudmilam. 
Sborník prací k poctě svaté Ludmily. 
= Nomine Liudmilam. Collection of Works on Honour of St. Ludmila
 

ISBN:80-239-7593-5

Špačková, Renata, Editor; Meduna, Petr, Editor

Nakladatelské údaje: Mělník : Město Mělník, 2006

obsah viz https://portaro.eu/huav/documents/105673

Lze zakoupit na Mělníku například v Informačním centru, případně k zapůjčení v naší knihovně.

 

Svatý Řehoř Palama o neděli

 

 

!Upozornění na novou zajímavou knihu od kolegy doc. Jiřího Pavlíka, který na HTF přednáší raně křesťanskou literaturu, učí novozákonní řečtinu a je zárukou kvality. Knize je zapotřebí věnovat pozornost nejen kvůli sv. Janu Zlatoústému, ale i kvůli tématu zla v církvi!

Svatý Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Povzbuzení pronásledovaným

Jiří Pavlík, stran 208, brož. www.krystal.op.cz

Tato kniha přináší komentovaný překlad obou těchto exilových spisů a dvě úvodní studie. Jedna z nich představuje život Jana Chrysostoma s důrazem na možné příčiny jeho konfliktu v Konstantinopoli a na průběh jeho exilu. V první kapitole líčí významné metodologické posuny, ke kterým došlo v chrysostomovském bádání v posledních letech, avšak v dalších kapitolách vychází z tradičního pojetí Janovy biografie, protože nové bádání dosud nepřineslo souvislý biografický narativ a pokoušet se o původní kritické přepracování Janova životopisu v rámci úvodu do překladu exilových spisů by nebylo zcela na místě. Druhá úvodní studie se soustředí na rukopisnou tradici obou textů a jejich literární charakteristiku a načrtává myšlenkový kontext, z něhož autor čerpal své argumenty a který je užitečný k pochopení hlavních témat obou spisů.

První z textů, Quod nemo laeditur nisi a seipso (Nikdo nemůže utrpět újmu, leda sám od sebe), nabízí stoické řešení, že spravedlivý trpět nemůže, neboť nemoc, chudoba, vyhnanství, smrt nejsou skutečným zlem a zdraví, bohatství, pocty a život nejsou skutečným dobrem. Druhý text, Ad eos qui scandalizati sunt (Těm, kdo se pohoršili), předkládá řešení ryze křesťanské, které vychází z nepoznatelnosti Božích záměrů, z víry v prozřetelnostní řízení událostí milujícím Bohem a z vědomí, že utrpení je jen zkouška a zárodek budoucí odměny. Zejména druhý spis se dotýká také problému zla v církvi, neboť Janovi stoupenci a přátelé trpěli kromě konfiskace, vyhnanství, odloučení od blízkých a jiných útrap také vnitřním bojem. Na sesazení jejich biskupa a na jejich pronásledování měly totiž lví podíl také církevní úřady a v takové situaci mohli být někteří z nich otřeseni i duchovně.

(z úvodu J. Pavlíka)

 

DAR

 

Naše kaplička a hlavně duchovní centrum dostaly darem od sestry Larisy (autorky) a otce Zorana první českou ikonu sv. Mikuláše Kabasily.

Moc děkujeme! Pán Bůh zaplať! 

Poprvé se u ní budeme modlit na večerní 19. 12. po přednášce o sv. Mikulášovi Kabasilovi.

 

Řeč sv. Basila Velkého - Střež se!

 
Pro zájemce o duchovní a patristické poučení je připravena v tomto postním čase slavná řeč sv. Basila Velikého na slova Deuteronomia 15,9: „Střež se, ať snad nevyvstane v srdci tvém bezbožná myšlenka!", známá i pod latinským názvem In illud: Attende tibi ipsi. Tento český text je i poctou překladateli patristických texů z 19. století J.F.N. Desoldovi od jehož úmrtí uplynulo letos 130 let.
V kapličce k dispozici i ve formě brožurky. Ze stránek ke stažení ve formátu  *.pdf  
 

 

Nahrávky přednášek

Nahrávka přednášky otce prof. Jána Zozuľaka ze dne 9. 11. 2015 na téma Starci Paisij Svatohorský a Arsenij Kappadocký jako vzory duchovního života je ke stažení zde: https://uloz.to/xnuZQab5/9-11-15-mp3

Nahrávka přednášky br. Klimenta Mikulky OP - Počátky křesťanství v Čechách a jeho prameny ze dne 24. 8. 2015 je ke stažení zde: https://uloz.to/xfQ8LUUK/24-8-15-mp3.

 

 

Zajímavá kniha

Vyšla kniha Staroslověnská modlitba proti ďáblu, jejímž autorem je vynikající paleoslovenista Václav Konzal. Kniha je věnována Staroslověnské modlitbě proti ďáblu, která je dochována v jediném známém rukopisu ze 13. století. Ze závěrů práce vyplývá, že její vznik lze klást do velkomoravského období staroslověnského písemnictví, přičemž nelze zcela vyloučit autorství arcibiskupa Metoděje. Součástí knihy je nová edice rukopisného znění, novočeský překlad z pera Václava Konzala, index verborum a komentovaný soupis světců zmiňovaných v textu modlitby a dále také biografie Václava Konzala s výběrovou bibliografií jeho prací. Tyto části připravili František Čajka a Martina Chromá. V knihovně Slovanského ústavu bude publikace k dostání za speciální cenu 200 Kč.

Všem doporučujeme kvůli dvojí aktuálnosti, jednak kvůli tématu a jednak kvůli vazbě textu na naše území.

Kaple svaté Ludmily České a Duchovní centrum svatého Mikuláše Kabasily na Pšovce (Mělník - Českolipská 1112)

Pravidelné bohoslužbyРегулярное богослужение:

 

 

pátek

18:00

Akathist ke svaté Ludmile

Акафист ко св. мученице Людмиле 

sobota

19:00

Večerní bohoslužba (Ἑσπερινός)

Вечерня

neděle

10:00

Svatá liturgie

(Θεία Λειτουργία)

Божественная литургия

Ke zpovědi je možné přijít v sobotu během nebo po večerní,

anebo v neděli před bohoslužbou od 9.00, případně se lze domluvit na jiný termín.

 

!Kvůli špatné dopravní situaci na Mělníku je páteční akathist do odvolání pozastaven!

Tyto stránky vznikly pro zájemce o pravoslavný život na Mělníku.

Dne 27. 4. 2015 byla na Ministerstvu kultury registrována nově zřízená

Pravoslavná církevní obec v Mělníku - IČ 4038487.

 

Na těchto stránkách budete nacházet informace o bohoslužbách a akcích

Pravoslavné církevní obce v Mělníku.

 

Pravidelné bohoslužby se začaly konat 26. 7. 2015.

 

Zde je Nikájsko-konstantinopolské vyznání víry.

 Zde  je pár obrázků k bohoslužbě.

Novinky

20.05.2018 05:26
13.05.2018 13:02
13.05.2018 13:01
01.04.2018 15:36
01.04.2018 15:36
16.02.2018 18:10
07.02.2018 22:36
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Pravoslaví Mělník milko@volny.cz